© 2016 copyright Cogitatio all rights reserved

Cogitare et esse positivum.

Buy me a coffee at ko-fi.com

Slechts 15% van de vluchtelingen die zich door de VDAB laten begeleiden, vindt tussen de 6 en 12 maanden een job. Na drie jaar heeft slechts 50% een job. Dat blijkt uit cijfers die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Het blijft dus een uitdaging en een grote kost om nieuwkomers te ontvangen in ons land. Positieve noot is wel dat ze vaker aan de slag gaan in knelpuntberoepen.

Anderzijds is slechts 15% hoogopgeleid, tegen over 43% laaggeschoolde. Een andere uitdaging is bovendien dat van de 15% hoogopgeleide vluchtelingen de meeste geen werk vinden dat aansluit bij hun diploma. Door te streven naar een betere samenwerking met de onderwijswereld kunnen we hier wel verbetering verwezelijken. Andere pistes zijn meer inzetten op dure bijkomende opleidingen en integratietrajecten. Het meest realistische voorstel blijft echter dat ze starten in een job onder hun niveau, om dan te kunnen doorgroeien naar een volwaardige functie. In dat soort stageprojecten liggen mooie kansen voor werkgevers.

Uit dit onderzoek kunnen we duidelijk stellen dat vele hun perceptie over de immigranten niet klopt. De meeste willen duidelijk werken en hun steentje bijdragen aan ons land. Dit mogen we zeker niet uit het oog verliezen. Al zijn de uitdagingen voor de nieuwkomers en de overheid groot. De wil om voorruit te komen is er zeker.

Bovendien bevestigd de Turkse president dat er niet snel een einde zal komen aan de invasie van Syrie. Bijgevolg zullen nog meer mensen trachten zich te vestigen in ons land.

De Italiaanse kustwacht heeft bovendien gisteren tijdens verschillende reddingsacties ongeveer 6.500 migranten gered voor de Libische kust. Het gaat om een van de hoogste aantallen geredde migranten op één dag in de Middellandse Zee in de afgelopen jaren. Indien deze trend zich voor zet krijgen we dit jaar nog meer dan 3.400.000 nieuwkomers bij. En dit enkel van het Afrikaanse continent. Hoeveel Syriërs, Irakezen, Afghanen we mogen verwachten zal dit getal enkel nog hoger duwen. Het grootste deel van deze nieuwkomers wil naar Engeland of België. Nu Engeland geen lid meer is van de Europese Unie zullen de meeste zich dan ook in ons land vestigen. Lijkt u het realistisch om in een land zoals het onze even 34% nieuwkomers toe te laten? Zeker als je weet dat maximum 15% binnen het jaar werk heeft. We krijgen dus jaarlijks 8% werklozen bij. Die u mag er ons op geloven elk een uitkering krijgen. Zoals bepaald in het conventie van Genève.

Onze regering heeft jammer genoeg als gevolg van deze kosten het begrotingsevenwicht moeten loslaten. U, uw kinderen en uw kleinkinderen betalen dus voor de bommen van Assad en het imprealisme van Erdogan. Erdogan die bovendien miljarden steun krijgt, de doodstraf wel herinvoeren en voor wie persvrijheid eerder een vloek dan een zegen is. Ook de Trukse Duitsers zijn meer en meer voorstander van een invoering van de doodstraf. Turken kunnen bovendien visumvrij naar ons land reizen. In totaal komt er dit jaar meer dan 63 miljard euro hulp aan landen buiten de Europese Unie. Het drukken van geld en hopen dat daarmee de problemen verdwijnen is iets waar we beter zo snel mogelijk mee stoppen. Sinds 2007 is de Europese schuldenberg enkel groter geworden, waardoor de wereld steeds meer en meer op gespannen voet wordt geduwt. We doen er dus goed aan onze financiële situatie te verbeteren. Wanneer leren onze politici dat we geen geld mogen uitgeven dat er niet is?

Volgens het UNHCR kwamen dit jaar al 3.100 migranten om terwijl ze de oversteek maakten. Mensen die worden voorgelogen door smokkelaars. U mag er gerust op zijn dat het geld die ze betalen voor de oversteek in de zakken van IS eindigd. Bovendien zijn wij als natie deels verantwoordelijk. Er hangt dus ook bloed aan uw handen. Bloed van ook een groot deel kinderen. De socialisten die dit gedrag enkel aanmoedigen kindermoordenaars noemen is misschien een brug te ver. Maar de situatie moet veranderen. Wij als burgers kunnen niet aanvaarden dat men enerzijds ons geld zit uit te delen. Om dan te beweren dat we onze standaard moeten verlagen. Het word tijd voor een wetstraat zonder onozelaars. Een wetstraat die ook de rijken eindelijk eens mee laat betalen. En ons niet behandeld als slaven.

 

 

De volgende clausule bevestigt alleen maar hoe fel de linkse partijen met hun kop in het zand hebben gezeten de voorbije jaren. Ik heb het hier over Djellza B. Die slachtoffer is van haar drie broers. Zij hebben immers allemaal een waslijst processen-verbaal verzameld voor onder meer zware diefstal, drugs, afpersing en zelfs verkrachting.

 

Haar broer bleef al meerdere jaren onwettig doodleuk jonge Belgische meisjes tegen hun wil neuken. En wij als brave burger moeten ons maar laten doen. Emphatie is racisme zo blijkt. Over enkele dagen zal hij onder begeleiding op een vliegtuig worden gezet. Een schande dat men hier zolang de cowboy kan komen uithangen. Met deze bevolking als slachtoffer. Het is hier blijkbaar zoals het Wilde Westen. Ook tegen zijn twee oudere broers is een lange reeks pv’s opgesteld.

Dat de 16-jarige Djellza het land uit moet, is het gevolg van een controle nadat haar broer tegen de lamp liep. Wat leidde tot de arrestatie van haar vader. Logisch wie zich niet aan de regels houdt en wil houden moet nu eenmaal negatieve gevolgen voelen. Jammer voor de dochter maar we kunnen jammer genoeg geen kinderen stelen van mensen. Hoe hard de media dit alleenstaand geval ook opklopt. We zijn immers geen straffeloze staat. En alleen Djellza papieren geven gaat niet Djellza en haar vader zijn ondertussen ondergedoken.

Staatssecretaris Francken heeft het dossier grondig bestudeerd. We kunnen de ouders niet belonen voor al die jaren illegaliteit. Gaan we dan meer dan 120.000 andere illegale papieren geven? Of enkel diegene die iemand verkracht hebben? De drie broers van het meisje zijn in het Mechelse gekend voor zware feiten. Een van hen is ook opgesloten nadat hij uit de gevangenis kwam. Wat ook de maatschappij een meerkost opleverde. Er waren ook vragen over een gebrek aan ouderlijk toezicht op de kinderen. De ouderlijke verantwoordelijkheid geldt nu eenmaal.

Djellza B. is lang niet de enige uitgewezen minderjarige die wegloopt uit een open terugkeerwoning en onderduikt. Tot twee jaar geleden ontsnapte één op de vier gezinnen uit zo’n woning. Sindsdien is dat aandeel gestegen tot 40 procent. De terugkeerhuizen worden niet bewaakt. Zolang maar een op de vier gezinnen onderdook, beoordeelden het middenveld en het beleid de woningen als succesvol. Jammer genoeg is dit aandeel nu opgelopen tot 40% waardoor het beleid weer een mouw moet aanpassen. Daarom komen er volgend jaar toch weer aangepaste woonunits voor gezinnen op een afgesloten terrein naast het gesloten centrum van Steenokkerzeel.

 

Voor veel uitgewezen gezinnen blijft onderduiken immers nog altijd een betere optie dan op het vliegtuig te worden gezet naar hun land van herkomst. Dat moet veranderen als gezinnen weer echt kunnen worden opgesloten. Akkoord dit is niet prettig maar de veiligheid van u, en uw gezin blijft de prioriteit. Je mag ook niet vergeten dat de term opsluiten te zwaar is. Men heeft onderdak, warm water, eten enzo meer. Het is een menselijk oplossing om ervoor te zorgen dat het aantal zware zedenfeiten in België daalt.

 

 

De N-VA slikt voert de druk vandaag bovendien op voor de invoering van de noodtoestand, inclusief de mogelijkheid om mensen preventief aan te houden.

De mogelijkheid om de noodtoestand in te voeren, behoorde al tot de achttien maatregelen die de federale regering goedkeurde in de strijd tegen de terreur. Tot nu toe kwam er niet veel van in huis, mede omdat de invoering van de noodtoestand op gespannen voet staat met de grondwet. Maar na de aanslagen van deze zomer wil de N-VA toch een versnelling hoger schakelen.

De invoering van de noodtoestand moet onderdeel worden van de ‘Patriot Act’, waarvan partijvoorzitter Bart De Wever deze zomer een prioriteit had gemaakt. Ze moet het de politiediensten mogelijk maken om personen die een veiligheidsrisico kunnen vormen, preventief aan te houden, zonder dat ze van strafbare feiten worden verdacht, en zonder tussenkomst van een rechter. Een noodzaak om verdere aanslagen te voorkomen. Na een zomer vol aanslagen is het immers duidelijk dat het één en het ander moet veranderen. Al blijft of het ondergefinancieerd justicië aanpakken niet ook zinvol is.

Laten we nu even ‘The War On Terror’ over een andere boeg gooien. Nog te vaak denken we aan mensen. Vluchtelingen meisjes van 16 jaar. En worden godsdiensten gestigmatiseerd. Terwijl wie even zijn paardenkleppen af doet meteen tot de conclusie zal komen dat we beter onze pijlen richten op de essentië namelijk geld. Anti terreur is nog veel te vaak een verhaal van mensen en angst. Financiëring is de echte oorzaak. Indien de geldstroom van bepaalde organistaties opdroogt kunnen we meteen de immigratiestroom en oorlog stoppen. De ‘Patriot Act’ is een dure maatregel. Een andere zou beter die van het vermogenskadaster zijn. Hoe beter de overheid fraude bestrijd en hoe eerlijker het systeem wordt, hoe minder conflicten er zullen ontstaan.

Odertussen is echter gebleken dat de Vlaamse middenklasse vooral sterk getroffen word door zowel de Vlaamse als de federale regeringsmaatregelen. In tegenstelling tot die middenklasse wordt de Belgische 1% volledig ontzien.

De realiteit is dus dat de aanleg van een vermogenskadaster de beste optie is om met volledige zekerheid de middenklasse te ontzien, en een vermogensbelasting in te voeren waarbij enkel de superrijke Belgen bijdragen. Zo'n belasting is én mogelijk én rechtvaardig. Als de regerende partijen écht willen opkomen voor de hardwerkende Vlaming.

 

dan beslissen ze dus zo snel mogelijk een vermogenskadaster aan te leggen. Bovendien hebben ze electoraal weinig te verliezen. Met alle belangrijke (centrum-)rechtse partijen in de regering, naar welke partij zouden de rijke burgers en hun ideologische pleitbezorgers immers kunnen trekken bij de volgende verkiezingen? Op dus naar een vermogenskadaster als eerste stap. En met een beter oog op terrorisme financiëring.

 

België ziet zich bovendien geconfronteerd met de hoge eisen die Europa stelt. Om aan deze doelstellingen te voldoen en het begrotingstekort te dichten, zal ons land moeten hervormen. Vooral wat betreft de fiscaliteit. De belastingverschuiving is de afgelopen tijd dan ook vast gespreksonderwerp. Algemene opinie is dat vooral de rijken meer moeten gaan bijdragen en niet, zoals zo vaak het geval is gebleken, de middenklasse. Een echte vermogensbelasting en een vermogenswinstbelasting staan daarom op stapel en de internationale druk maakt het opzetten van een gedetailleerd vermogenskadaster daarmee onvermijdelijk. Om meer inzicht te krijgen in het kapitaal in ons land is het afgelopen jaar al bij de Nationale Bank een databank opgezet met de bankrekeningen van alle Belgen. Tot nu toe functioneert die databank als aanspreekpunt voor de fiscus, maar alleen als men gerede verdenking heeft van fraude en bovendien zijn alleen de bankrekeningen bekend, niet de bedragen die daarop staan. Dat ‘centraal aanspreekpunt’ zou nu dus verder uitgebouwd moeten worden tot een heus vermogenskadaster met alle details van de vermogens. Een goedkopere optie om uit te vissen hoeveel geld er van België naar organistaties gaat, is een optie waarvoor we zeker moeten kiezen.